577-282-100
Potrzebujesz tylko grunt pod zabudowę, resztą zajmiemy się my!
parterowy 1 127,4 m2
parterowy 4 141,10 m2
parterowy 7 104,75 m2